Despre noi

Proiectul qPROZA

Grupul qPROZA a fost înființat în data de 19 aprilie 2016 pe Facebook, la inițiativa poetului Călin Vlasie, cel care coordonează dezvoltarea și organizarea întregului proiect. Pe data de 12 mai 2016 a fost lansat site-ul www.qproza.com.

1) qPROZA este o platformă interactivă de proză ( revistă și atelier de proză) creată și administrată de Editura Cartea Românească. qPROZA este o comunitate pentru toate vârstele, are structura unui atelier de scriere creativă și promovează performanța și diversitatea epică, indiferent de abordarea estetică, prin:
– cultivarea spiritului critic, a dialogului civilizat și profesionist, a culturii literare;
– promovarea scrierii și  lecturii în cât mai multe medii intelectuale și educaționale, cu precădere în mediile școlare și studențești.
2) Acest atelier stimulează publicarea de volume de proză scurtă,nuvele, romane,povestiri ale membrilor grupului qPROZA în colecțiile specializate ale Editura Cartea Românească, cu condiția ca aceste volume să aibă valoare acceptată de editură, indiferent de abordarea estetică.
Volumele trimise la editură pe adresa qproza@edituraparalela45.ro  trebuie să fie însoțite de un CV literar (date bio-bibliografice) complet, de adresa de domiciliu și de telefonul personal. SE VOR PUBLICA DOAR volumele care dovedesc originalitate și talent.
Publicarea volumelor se face în baza unui contract de editare, în conformitate cu prevederile Legii drepturilor de autor din România și Uniunea Europeană. Distribuția volumelor va fi asigurată logistic de Editura Cartea Românească. Niciun membru qPROZA nu este obligat să susțină financiar editarea și tipărirea propriilor volume și nici să se ocupe de distribuirea tirajului.
Fiecare volum de proză beneficiază de lansări atît la marile târguri naționale de carte în standul Editura Cartea Românească, cât și cu diverse ocazii în marile centre culturale din România precum și în localitățile în care domiciliază membrii grupului qPROZA..
3) În cadrul grupului funcționează un FICTIONSHOP pentru prezentarea și vânzarea cărților de proză.
4) Anual Editura Cartea Românească organizează Concursul de debut în proză scurtă și roman și Concursul de povestiri.
5) Pagina qPROZA-INFO, găzduită pe Facebook, are site-ul propriu www.qproza.com în care se postează/publică  creațiile membrilor grupului qPROZA, fără a exclude creațiile  prozatorilor străini. Toate cheltuielile de creare și funcționare ale site-ului sunt suportate de Editura Cartea Românească. Acest site interactiv are structura și rubricația unei reviste literare. Pe lângă publicarea de proză românească și străină, www.qproza.com va stimula elaborarea de proiecte literare, de articole și studii dedicate teoriei literare, istoriei prozei și ideologiilor literare, criticii literare de proză, portretelor de prozatori, aniversărilor și manifestărilor literare din țară și străinătate.
6) Este stimulată traducerea celor mai valoroase volume de proză scurtă și romane românești în alte limbi, cu precădere în limbi  de circulație universală. Aceste cărți vor fi promovate prin Editura Cartea Românească la toate târgurile internaționale de carte la care România este țară invitată, dar și la întâlniri internaționale ale autorilor de proză scurtă și roman.

ChatApasa aici pentru chat !+